Dostawa i transport

 1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w Ofercie.
 2. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. W przypadku gdy Klient nie odbiera Produktu w uzgodnionym w Umowie Sprzedaży terminie, Sprzedawca może wezwać Klienta do odbioru Produktu, wyznaczając mu odpowiedni dodatkowy termin na jego odebranie, z zastrzeżeniem, że po upływie tego terminu jest uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie rzeczy, wliczając poniesione koszty magazynowania.
 3. Klient wskazuje jedynie preferowany sposób dostawy w Zamówieniu składanym w Sklepie Internetowym. Sprzedawca, przedstawiając Ofertę Klientowi, może zaproponować inny sposób dostawy niż wybrany przez Klienta, jeśli sposób dostawy wybrany przez Klienta w danej sytuacji jest niemożliwy do zrealizowania lub z innych przyczyn niedostępny.
 4. Sprzedawca udostępnia domyślnie Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  1. Wysyłka spedycją (paczka)
  2. Przesyłka pocztowa
  3. Wysyłka spedycją (paleta)
  4. Odbiór Produktu przez Klienta (transport własny Klienta) dostępny pod adresem oraz w terminie wskazanym Klientowi w Ofercie - po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości odbioru osobistego ze Sprzedawcą.
  5. Transport własny Sprzedawcy.
 5. Termin dostawy Produktu do Klienta/termin gotowości Produktu do odbioru, jest każdorazowo podawany Klientowi przez Sprzedawcę w Ofercie. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem - od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w systemie ratalnym albo płatności odroczonej "Kup z Twisto" - od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez kredytodawcę lub spółkę Twisto Polska Sp. z o.o. o zawarciu z Klientem umowy kredytowej, nie później jednak niż od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy środkami z udzielonego Klientowi kredytu.

Firmy transportowe

Firma Rodzaj
DELTA CITY    ŚLEDZENIE PRZESYŁKI
DELTA CITY    przesyłki krajowe i międzynarodowe
DHL KRAJOWE
DHL MIĘDZYNARODOWE
DHL WYCEŃ SWOJĄ PACZKĘ
DHL ŚLEDZENIE LOSU PRZESYŁEK KRAJOWYCH
DPD    KRAJOWE
DPD    MIĘDZYNARODOWE
DPD    ZLOKALIZUJ PRZESYŁKĘ
EUROKURIER KRAJOWE
EUROKURIER ŚLEDZENIE PRZESYŁKI
EUROKURIER ZAGRANICZNE
EUROPACZKA PRZESYŁKA
EUROPACZKA ZNAJDŹ PACZKĘ
FEDEX PRZESYŁKA
GLS KRAJOWE
GLS MIĘDZYNARODOWE
GLS ŚLEDZENIE LOSÓW PRZESYŁEK
IN POST PACZKI I PALETY
IN POST ZNAJDŹ PRZESYŁKĘ
JAS    PRZESYŁKI PALETOWE
JAS    ŚLEDZENIE PRZESYŁKI
JAS    TRACKING & TRAKING
PKS Przesyłki międzynarodowe
PKS Przesyłki krajowe
POCZTA POLSKA ŚLEDZENIE PRZESYŁKI
POCZTEX śledzenie przesyłek
POCZTEX cennik
RABEN ŚLEDZENIE PRZESYŁKI
RHENUS    ŚLEDZENIE PRZESYŁKI
ROHLIG SUUS USŁUGI KURIERSKIE
ROHLIG SUUS WYSZUKAJ PRZESYŁKĘ
ROHLIG SUUS Webbooking
SCHENKER śledzenie przesyłek lądowych
SCHENKER śledzenie przesyłek morskich i lotniczych
SIÓDEMKA KALKULATOR KOSZTÓW
SIÓDEMKA ZNAJDŻ SWOJA PRZESYŁKĘ
TNT MIĘDZYNARODOWE
TNT SPRAWDŹ PRZESYŁKĘ
UPS KRAJOWE
UPS MIĘDZYNARODOWE
UPS MONITOROWANIE WYSYŁKI
Firma Rodzaj